XƏBƏRLƏR

"Günay Sığorta"dan sərfəli "50/50 Kasko" sığortası

  “Günay Sığorta” şirkətinin təklif etdiyi “50/50 Kasko” məhsulu avtomobili yarı qiymətə sığortalamaq imkanı verir.
Belə ki, avtomobili sığortalayarkən müştəri sığorta haqqının birinci yarısını sığorta müqaviləsi bağlanan zaman ödəyir, ikinci yarısı isə sığorta hadisəsi  baş versə sığorta ödənişindən çıxılır. Lakin sığorta müddəti ərzində hadisə  baş vermədiyi halda sığorta haqqının ikinci yarısı (50%-i) müştəridən tələb olunmur.

Məsələn: dəyəri 10 000 AZN olan avtomobili 100 AZN azadolma ilə  sığortalamaq üçün müştəri ortalama olaraq 288 AZN sığorta haqqı ödəməlidirsə, 50/50 məhsulu ilə cəmi 144 AZN (50%-i) ödəyir. İl ərzində qəza baş vermədiyi halda sığorta haqqının ikinci hissəsini ödəmək lazım olmayacaq.

Standart təminatlar:
İstər hərəkət halında, istərsə də hərəkətsiz vəziyyətdə (xarici təsirlər nəticəsində bir cismin toxunması, nəqliyyat vasitəsinin zədələnməsi, aşması kimi qəzalarla bağlı ziyan və zərərlər)
- Üçüncü şəxslərin qeyri-qanuni hərəkətləri;
- Yol-nəqliyyat hadisəsi;
- Hər hansı predmetlə toqquşma;
- Təbii fəlakətlər;
- Oğurluq;
- Yanğın, ildırım və partlayış;
- Heyvanların hərəkəti.

Əlavə təminatlar:
- Hadisə zamanı taksi xidməti
- Sığorta hadisəsi baş verdikdə pulsuz evakuasiya xidməti.