3D əmlak sığortası

Sığorta təminatına daxil olan risklər:

  • Yanğın, ildırım düşməsi
  • Elektrik naqillərində baş verən qısa qapanma
  • Nəqliyyat vasitəsinin dəyməsi
  • Su, istilik, kanalizasiya kəmərinin və ya yanğın söndürmə sisteminin qəzası
  • Subasma, hər hansı predmetin və ya onun hissələrinin düşməsi, atılması
  • Buxar qazanlarının, maşınların və digər oxşar qurğuların partlayışı
  • Təbii fəlakətlər
  • Üçüncü şəxslərin hərəkətlərinin nəticəsində əmlakın zədələnməsi
  Təminat Azadolma məbləği
Daşınmaz Əmlakın İcbari Sığortası 25 000 AZN          250 AZN
Daşınmaz əmlakın sığortası üzrə əlavə təminat 25 000 AZN         
Daşınar Əmlak (Ev əşyaları) 5 000 AZN     100 AZN

Sığorta haqqı 79 AZN