Podratçıya məxsus olan qurğu və avadanlıqların sığortası

Sığortalanmış qurğu və avadanlıqlar sığorta müddəti ərzində sığorta hadisəsi nəticəsində itirilərsə, məhv olarsa və ya zədələnərsə Sığortaçı Sığortalıya həmin qurğu və avadanlıqların zədələnməsi, itirilməsi və ya məhv olması anına olan bazar dəyərini və ya dəyən zərərin məbləğini ödəyəcək və ya sığortalanmış qurğu və avadanlığı və ya onun hər bir hissəsini Sığorta məbləği çərçivəsində bərpa və ya eyni tipli ehtiyyat hissəsi  qurğu və ya avadanlıq ilə əvəz edəcək.