Hüquqi şəxslərə və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyət ilə məşğul olan fiziki şəxslərə məxsus avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası

Sığortalanmış avtonəqliyyat vasitəsi sığorta müddəti ərzində  sığorta hadisəsi nəticəsində itirilərsə, məhv olarsa və ya Sığortaçı Sığortalıya həmin avtonəqliyyat vasitəsinin zədələnməsi, itirilməsi və ya məhv olması anına olan bazar dəyərini və ya dəyən zərərin məbləğini ödəyəcək və ya sığortalanmış avtonəqliyyat vasitəsini və ya onun bir hissəsini bərpa və ya eyni tipli ehtiyyat hissəsi şəklində təminat verir.