Kasko


Avtomobili sığortalayarkən sığorta haqqının birinci hissəsini sığorta müqaviləsi bağlanan zaman ödəyirsiniz, ikinci hissə isə sığorta hadisəsi baş versə sizə ödəniləcək sığorta ödənişindən çıxılır. Hadisə baş vermədiyi halda pulunuz cibinizdə qalacaq. 

Əlavə Təminatlar:
1. Sığorta hadisəsi nəticəsində nəqliyyat vasitəsindən istifadə etmək mümkünsüz olduğu halda 1 dəfə olmaqla taksi xidməti  (limit 20 AZN) 
2. Sığorta hadisəsi nəticəsində nəqliyyat vasitəsinin evakuator ilə 1 dəfə hadisə yerindən təmir emalatxansına çatdırılması (limit 25 AZN)